Privacy & cookies policy

Privacy Policy

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de GDPR wetgeving die vanaf 25 mei 2018 een aanvang neemt en vermeldt de rechten en plichten van Comforthouse nv t.a.v. de externe personen waarvan zij hun persoonsgegevens verwerkt.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, daar deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens mee akkoord alsook met de verwerking zelf.

Het aanspreekpunt voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Patrick Lecluse van Comforthouse nv.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De persoonsgegevens die u zelf meedeelt, zijnde uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer/gsm nummer en e-mailadres.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om

  • U de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd, te verzenden;
  • U een passend antwoord te geven op uw vraag;
  • U een gepersonaliseerde offerte te verzenden;
  • Uw bestelling en levering te kunnen uitvoeren;
  • U op een correcte wijze te kunnen factureren.

Verspreiding van bovenstaande persoonsgegevens

Bovenstaande persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers en leveranciers voor zover dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid wordt beschreven. Bovendien kan deze persoonlijke informatie worden verspreid:

  • voor zover Comforthouse nv hiertoe wettelijk verplicht is;
  • in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures
  • opdat Comforthouse nv haar wettelijke rechten kan tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen (hier inbegrepen, het verschaffen van inlichtingen aan anderen m.h.o. op het voorkomen van fraude en het verlagen van het kredietrisico.

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgegeven.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Er worden technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw rechten

U hebt het recht

  • Comforthouse nv te vragen over welke persoonsgegevens wij van u beschikken;
  • Comforthouse nv te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren en te verwijderen.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden. Graag verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op : Comforthouse nv oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van de verklaringen van deze derde partijen. Zo vindt u op onze website op de contactpagina een Google Maps kaartje. Bovendien werd onze website gemaakt in WordPress. Tot slot maakt onze website gebruik van Google Analytics. Hierna de links naar de privacyverklaring van deze derde partijen:

Bijwerken van gegevens

Wij verzoeken u ons zo spoedig als mogelijk op de hoogte te brengen indien uw persoonlijke gegevens waarover Comforthouse nv beschikt, gecorrigeerd of bijgewerkt moeten worden.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u een e-mail verzenden naar info@comforthouse.be, door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op onze website of een brief verzenden naar Comforthouse nv, tav Patrick Lecluse, Veldstraat 18, 3140 Keerbergen

Cookies Policy

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand, uitgezonden door de server van Comforthouse nv en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Comforthouse nv worden gelezen en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring aan te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computer of mobiele apparaten. Deze cookies policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Op contactpagina staat een Google Maps kaartje. Bovendien werd onze website gemaakt in WordPress. Behoudens de functionele cookies (WordPress) maakt onze website enkel gebruik van cookies van Google Analytics. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op : Comforthouse nv oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Hierna de links naar de cookie policy van deze derde partijen:

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt deze toestaan of weigeren. U kunt steeds de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Bij mogelijke opmerkingen en/of vragen aangaande onze cookie policy kunt u ons steeds contacteren via e-mail naar info@comforthouse.be, door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op onze website of via post naar Comforthouse nv, tav Patrick Lecluse, Veldstraat 18, 3140 Keerbergen.